Bygg en fosforfälla

Faktablad om fosforfällor, Naturskyddsföreningen Viva Vatten

Faktablad om fosforfällor, Naturskyddsföreningen Viva Vatten